Diego Maradona: Hãy nhớ về ông như nhớ cuộc tình đầu

Diego Maradona: Hãy nhớ về ông như nhớ cuộc tình đầu

Đúng ngày này, 1 năm trước, một huyền thoại đã chấm dứt cuộc rong chơi của mình trên cõi đời này, nơi mà người ta vẫn nhớ về ông như những tháng ngày của mexico 1986…