Xã hội

20 năm sự kiện 11/09: Cái gì nuôi dưỡng khủng bố?

20 năm sự kiện 11/09: Cái gì nuôi dưỡng khủng bố?

Thứ nuôi dưỡng khủng bố chính là sự thiếu tôn trọng các khác biệt văn hóa mà người Tây phương đã và vẫn thể hiện khi họ ngạo mạn phổ cập các giá trị về tự do, dân chủ rất phổ quát của mình nhưng lại vô cùng xa lạ và khác biệt với các xã hội phương Đông trong vai trò của những nhà khai sáng…